April 19 - Pelancaran Kempen Sopan Santun

Pelancaran Kempen Sopan Santun dilancarkan oleh Guru Besar Sekolah Rendah Serasa, Cikgu Haji Hamidun bin Haji Hassan.